Wykup Mieszkań

Pytania i odpowiedzi

Oddłużanie nieruchomości

Oddłużaniem nieruchomości zajmuje się z reguły biuro dokonujące jego sprzedaży, lub skupujące ją od zadłużonej osoby. W przypadku zakupu zadłużonej nieruchomości należy się jednak przygotować na podjęcie pewnych kroków, które w przyszłości będą istotne dla nabywającego.

Pierwszym krokiem będzie wizyta u notariusza i podpisanie umowy przedwstępnej. Na niej zawarte będą informacje takie jak imię oraz nazwisko (w przypadku osoby będącej stroną), cena zakupu i termin umowy finalnej. Znajdą się tu także zapisy o formie zapłaty oraz aktualny status prawny nieruchomości.

W umowie tej zostaną także postanowione działania co do spłaty ciążącego nad nieruchomością kredytu hipotecznego, w jakim czasie i na jakich warunkach. Warto pamiętać o możliwości odstąpienia od umowy, będącej furtką w przypadku gdy dług nie zostałby uregulowany.

Kupno nieruchomości i wykreślenie hipoteki

W umowie przedwstępnej zostaną także określone raty (pierwsza może być potraktowana jako zaliczka lub zadatek) oraz uregulowane problemy wynikające ze zmian w oprocentowaniu zaliczek. Należy przy tym pamiętać, że komponowanie umowy przedwstępnej ma ogromne znaczenie dla późniejszego procesu spłaty długu z zakupowanej nieruchomości. Warto tutaj postawić na sprawdzonego notariusza, który odpowie nam na wszelkie pytania, rozwieje wątpliwości i skomponuje umowę tak, aby była dla nas zawarta na jak najkorzystniejsza. Od tego zależy w przyszłości, na jakich warunkach zadłużenie zostanie zlikwidowane. W momencie, gdy dopełnione zostaną warunki umowy przedwstępnej, oraz spłacony zostanie kredyt – złożyć należy wniosek o skreślenie z hipoteki. To także moment zawarcia właściwej umowy kupna-sprzedaży.


Pytania i odpowiedzi:

Skup zadłużonego mieszkania
Sprzedaż mieszkania z komornikiem
Sprzedaż zadłużonego mieszkania
Szybka sprzedaż mieszkania
Oddłużanie nieruchomości
Skup nieruchomości zadłużonych
Szybka sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż zadłużonego domu